Nejbližší akce

Léto s párou

6. srpna 2017

Třešť

nádraží ČD

od 14.30 hod.


Čertovská pohádka

23. září 2017

náměstí Telč

dopoledne

čas upřesníme

Svatováclavské slavnosti Telč 2017


Turnaj pro princeznu

23. září 2017

náměstí Telč

odpoledne

čas upřesníme

Svatováclavské slavnosti Telč 2017


.

.

.

.

.

Noc na Karlštejně

karlstejn plakat

Jsme i na Facebooku

Foto na Facebooku

ds-capek-logo

Citáty

Jiří Voskovec:

"Hrát pro dobrého diváka je blaho a rozkoš. Ale získat špatného je čest a sláva."

 

MOTTO:

Divadlo je věčné.

Rozvíjí fantazii, cit

a smysl pro krásu.

Dokáže přinutit lidi,

aby poslouchali,

co je jim řečeno,

a vnímali hlásané až

k nutnosti vlastního

přemýšlení.

„DIVADLO JE ŽIVOT“

Divadlo v Třešti má bohatou a hlavně velmi starou tradici. Nedochovaly se však žádné písemné prameny. Z dochované korespondence je jasné, že ochotnické divadlo se hrálo v Třešti již před r. 1847. Zůstane navždy rouškou tajemství, jak se jmenoval tehdejší spolek. První dochovaný záznam o sehrání divadla je z r. 1866. Roku 1873 založil akademický spolek Sázavan sdružení ochotníků. Z plakátů víme, v r. 1881 existoval spolek Ochotnické divadlo. V 1roce 1891 byl založen dělnický vzdělávací spolek Pokrok, který do své bohaté a všestranné vzdělávací a výchovné práce neopomenul zařadit i divadlo. Nejčilejší divadelní činností se mohl pochlubit Dělnický dramatický sbor, dále pak i dramatický odbor Sokola, později Ochotnická jednota, též jednota Orel - okrajová složka strany lidové.

Dne 16. září 1923 byla založena dvaceti nadšenci z různých korporací v Třešti v hostinci U Sovů Ochotnická jednota. Svou činnost zahájila koncertem 28. 11. 1923. Ke sloučení s Dělnickým dramatickým souborem došlo v r. 1939.

V uznání záslužné práce byl Ochotnické jednotě propůjčen čestný titul "Městské divadlo" a po smrti spisovatele K. Čapka bylo s laskavým svolením jeho choti paní Olgy Scheinpflugové připojeno jméno Karla Čapka, které nese dodnes.

Od roku 1960 působila Ochotnická jednota Karla Čapka při Domu kultury v Třešti, jehož provoz byl zahájen 14. ledna 1960 Tylovou Fidlovačkou v nastudování domácího Divadelního souboru Karla Čapka. Ten zde nalezl dobré zázemí a loutkáři samostatnou scénu. V roce 1961 začíná éra třešťských divadelních festivalů.

Městské kulturní středisko se stalo garantem Divadelního souboru Karla Čapka. Poskytovalo servis podle svých možností v rámci dramaturgického výběru, financování, organizačního a administrativního zázemí.

V souvislosti s avizovaným zrušením Městského kulturního střediska v Třešti jako příspěvkové organizace (zrušeno k 30.6.2009), se členové souboru rozhodli zaregistrovat jako občanské sdružení a navázat tak na činnost a tradice předchozích souborů, působících v Třešti pod hlavičkou DS Karla Čapka a to vč. Ochotnické jednoty. Od 1.1.2008 tak soubor opět pracuje samostatně jako v letech 1923 - 1960, tedy než se dostal pod ochranná křídla kulturních institucí v Třešti. Od roku 2015 je zapsaným spolkem a najdete jej pod názvem Divadelní soubor Karla Čapka Třešť, z.s.

Názvy se mění, avšak i po devadesáti letech účel a náplň zůstávají - zajišťovat a produkovat kulturu ve městě tak, aby si každý člověk, bez ohledu na věk i vzdělání našel v nabídce "to své". O to se snažili snad všichni, kdo v tomto zařízení po dobu jeho historie pracovali a doposud pracují. A o aktivitě divadelních ochotníků svědčí skutečnost, že od svého počátku do současnosti nastudovali přes 220 divadelních představení.

 

Sponzoři a partneři

Podzimek
Hasičská vzájemná pojišťovna
Slavia pojišťovna
město Třešť
sos-a-sou-trest
Vyvoj
ČSKOB Pojišťovna
tiskarna-KM-Press
icom
dilia
provox